Hãng sản xuất
Model
Tình trạng xe
Tỉnh/ Thành phố
Giá bán
Năm sản xuất

samsung \ sm5 \ Toàn Quốc