Hãng sản xuất
Model
Tình trạng xe
Tỉnh/ Thành phố
Giá bán
Năm sản xuất

renault \ duster \ Toàn Quốc