Hãng sản xuất
Model
Tình trạng xe
Tỉnh/ Thành phố
Giá bán
Năm sản xuất

nissan \ pixo \ Toàn Quốc