18-01-2012 14:03

Tất cả các khách hàng khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn đều phải tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của ban quản lý của sàn đưa ra.


Quyền lợi của thành viên

 Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn và được Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo gian hàng trực tuyến để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn.

- Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn.

- Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn.

- Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email cho Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn.

Nghĩa vụ của thành viên 

- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

- Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

- Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn.

- Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn trong bản Quy chế này.

- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT azcar.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN SAFZA VIỆT NAM

  • Phòng 258, Số 39-LK6B, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
  • 09 77 59 8888
  • support@azcar.vn

Bài viết khác